แก้จมูก หลังฉีดสารเติมเต็มต่างๆ

   เสริมจมูก   

แก้จมูก หลังฉีดสารเติมเต็มต่างๆ สารเหล่านนั้นจะกระจายแทรกตัวไปตามเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนัง หากคนไข้ต้องการเปลี่ยนการเสริมจมูกจากเดิมฉีดสารเติมเต็มมาเป็นเสริมซิลิโคน แพทย์จะต้องทำเลาะสารเหล่านี้ออกให้หมดเสียก่อน ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสารเติมเต็ม และเวลาที่เคยฉีดมาก่อนด้วย จากนั้นจึงค่อยนำซิลิโคนเสริมเข้าไปแทนที่ แก้จมูก.

แก้จมูก

ประเภทขอสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์ (Filler) ที่คนไข้มักมาให้แก้ไข สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ ได้แก่
1. แบบชั่วคราว (Temporary Filler) มีอายุใช้งานประมาณ 4 – 6 เดือน แต่มีความปลอดภัยสูง สลายตัวได้เองตามธรรมชาติ การแก้ไขจมูกที่เคยฉีดซิลิโคนประเภทนี้ แพทย์มักจะแนะนำให้รอระยะเวลาที่ Filler สลายหมดก่อนจึงมาเสริมซิลิโคน
2. แบบกึ่งถาวร (Semi Permanent Filler) มีอายุใช้งานประมาณ 2 ปี มีความปลอดภัยปานกลาง การแก้ไขจมูกที่เคยฉีดซิลิโคนประเภทนี้ แพทย์มักจะแนะนำให้รอระยะเวลาที่ Filler สลายหมดก่อนจึงมาเสริมซิลิโคน
3.แบบถาวร (Permanent Filler) เช่น ซิลิโคน หรือ พาราฟิน หลังฉีดแล้วจะอยู่ในผิวตลอดไป ไม่สลายตามธรรมชาติ มักพบผลข้างเคียงระยะยาว คือมีลกษณะ แข็งเป็นไตดูไม่เป็นธรรมชาติ มักเกิดอาการไหลย้อยไปข้างหนึ่งทำให้ได้เกิดการบิดเบี้ยวของหน้า การแก้ไขจมูกที่เคยฉีดซิลิโคนประเภทนี้แพทย์จะต้องทำเลาะสารเหล่านี้ออกให้หมดเสียก่อน ซึ่งใช้เวลานานและโอกาสที่จมูกจมูกได้รับการเสียหายจากการเลาะมีมากกว่ากว่าสารเติมเต็มประเภทอื่น เพราะฉะนั้นหากท่านต้องการฉีดสารเติมเติมควรไปฉีดกับแพทย์เฉพาะทาง และขอดูยี่ห้อยาก่อนเข้าจะฉีด เพื่อความปลอดภัย แก้จมูก.

ฉีดไบโอที่คลีนิคหมอไพศาล ประมาณปี 47 ผ่านมาประมาณ 4 – 5 ปี ยังไม่เกิดปัญหาอะไร แต่มีข่าวว่าหมอไพศาลถูกจับฐานจ้างวานฆ่า และคลีนิคถูกปิด เลยหาศึกษาหาข้อมูล พบว่าสารไบโอ นี้ หมอไพศาลเป็นผู้ทำสารนี้ขึ้นมาเอง ไม่ได้นำเข้าจากต่างประเทศอย่างที่โฆษณาชวนเชื่อ และไม่ได้รับการรับรองจากองค์การใด ๆ และสารนี้จะก่อให้เกิดการแพ้ต่อผู้ที่ฉีดเมื่อผ่านไป 5 – 10 ปี คือมีอาการเบี้ยว ผิดรูป ตะปุ่มตะป่ำ ฯลฯ เราจึงศึกษาข้อมูลที่จะแก้จมูก

ปี 53 แก้กับหมอชลทิศ หมอบอกว่าเอาไบโอออกได้ประมาณ 80% และเอาตัวอย่างใส่ขวดมาให้ดู และหมอผ่าเอาไขมันตรงหน้าท้องใส่กลับไปให้ จมูกบวมเหมือนสิงโตอยู่หลายเดือน จนเข้าที่ จมูกก็มีรูปเหมือนเดิม ก่อนแก้

Tagged with:

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments