ผ่าตัดกรามทันตแพทย์จัดฟันมักได้รับการขอร้องจากคนไข้หรือ

   ผ่าตัดกราม   

ผ่าตัดกรามแต่ในคนไข้หลายรายที่มีความผิดปกติของขากรรไกรร่วมไปด้วย (Dental and Skeletal Malocclusion) เช่น มีขนาดของขากรรไกรบนและล่างที่ไม่ได้สัดส่วนกัน หรือตำแหน่งอยู่ต่างกันมาก คนไข้กลุ่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่มีอายุมาก ต้องการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร (Surgical Orthodontics)ผ่าตัดกราม.

ผ่าตัดกราม

ผ่าตัดกรามหลายรายที่มีการสบฟันผิดปรกติในระดับปานกลาง ทันตแพทย์จัดฟันสามารถให้การรักษาโดยการเคลื่อนฟันบน และฟันล่างให้มาพบกัน (Compensatory tooth movement) ในกรณีเช่นนี้ฟันหน้าจะเอียงทำมุมยื่น หรือหุบมากเกินไป ในบางรายก็อาจใช้การถอนฟันแท้ ออก 4 ซี่ร่วมด้วย เรียกการรักษาลักษณะนี้ว่า Camouflage Treatment ผ่าตัดกราม

Camouflage Treatment

ทันตแพทย์จัดฟันมักได้รับการขอร้องจากคนไข้หรือ ผู้ปกครองให้ช่วยทำการรักษา โดยการหลีกเลี่ยงศัลยกรรมเรียกว่า Camouflage treatment โดยใช้การถอนฟันแท้ออก 4 ซี่ ใช้ประโยชน์จากช่องว่างที่เกิดขึ้น มาทำการดึงฟันหน้าบนที่ยื่น ให้หุบลงมากๆ เพื่อให้ฟันหน้าบนและล่างมาพบกัน การรักษาแบบนี้มีขอบเขตจำกัด บางรายอาจเกิดปัญหาของข้อต่อขากรรไกรตามมา จริงอยู่ที่ทันตแพทย์จัดฟันสามารถให้การรักษาแบบนี้ในคนไข้ บางรายได้ แต่จะต้องใช้เวลามาก เช่น 2-3 เท่าของกรณีปรกติ หลายรายก็ไม่อาจให้การรักษาได้เลย และที่น่าเศร้าที่สุดก็คือ แม้ว่าการรักษาจะดำเนินไปถึง 4 -5 ปีแล้วก็ตาม ก็ยังไม่ทราบว่าการรักษาจะสิ้นสุดลงเมื่อใด การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร (Surgical Orthodontics) อาจเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของท่าน

ผลข้างเคียงของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันต่อฟันและกระดูกขากรรไกรที่สามารถแก้ไขได้

ได้แก่ การเกิดเหงือกอักเสบ การเกิดฝีในเหงือก มีฟันผุ มีฟันโยกจากการสบฟันกระแทก และ ความผิดปรกติของข้อต่อขากรรไกร เช่น มีเสียงคลิก Clicking ขณะอ้าและหุบปาก เป็นต้น

ผลข้างเคียงของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันต่อฟันและกระดูกขากรรไกรอย่างถาวร

ได้แก่ การละลายของรากฟัน และกระดูกขากรรไกร การร่นตัวของเหงือกทำให้ฟันยาวขึ้น การร่นตัวลงของเนื้อเยื่อเหงือกระหว่างซอกฟันทำให้เกิดเป็นช่องว่างที่เรียกกันว่า Black Triangle ที่ร้ายที่สุดก็คือ อาจจะมีฟันตายเกิดขึ้น เป็นต้น

จุดประสงค์ของการทำการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกรผ่าตัดกราม.

Tagged with:

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments